Jesteś tutaj: Start / Aktualności / INFORMACJA

INFORMACJA

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Od 1 września 2023 darmowe leki dla dzieci i seniorów 65 plus

Zgodnie z ogłoszoną w Dzienniku Ustaw, 29 sierpnia 2023 r. nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych pacjent może otrzymać lek z wykazu bezpłatnie, jeśli zostaną spełnione określone warunki. Warunkiem jest m.in. to, 

 • by lekarz zdiagnozował u pacjenta schorzenie, które zawiera się w zakresie wskazań objętych refundacją dla danego leku. Nieodpłatną receptę wystawia lekarz.
 • Wiek pacjenta musi zostać zweryfikowany np. poprzez numer PESEL (do dniu 18 urodzin i od dnia 65 urodzin).    Na recepcie w rubryce "kod uprawnień dodatkowych pacjenta" lekarz wpisuje "DZ" w przypadku pacjentów poniżej 18. roku życia, albo "S" w przypadku pacjentów w wieku 65lat i powyżej.

Nieodpłatną receptę wystawia lekarz. 

Pełna lista bezpłatnych leków jest dostępna m.in. na Internetowym Koncie Pacjenta oraz w aplikacji mojeIKP.


KOMUNIUKAT DLA PACJENTÓW!

Od dnia  24.08.2023 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego leczenia bólu u pacjentów w warunkach ambulatoryjnych lekarz POZ i lekarz w poradniach specjalistycznych ma obowiązek dołączenia do historii choroby pacjenta pięciostronicowej karty oceny natężenia bólu. Wypełnienie tego dokumentu zajmuje lekarzowi od 10 do 15 minut. W związku z tym czas wizyty pacjenta bólowego zwiększa się z 15 do 25 minut. 

 

Ze względu na wprowadzony wymóg ilość dziennie przyjmowanych pacjentów ulegnie zmniejszeniu.

 


 INFORMACJA O LIMITACH RECEPT

Od 3 lipca 2023 r. Ministerstwo Zdrowia wprowadziło dzienny limit liczby recept, jakie mogą zostać wystawione przez jednego lekarza, wynoszący maksymalnie 300 recept (w praktyce jest to 300 leków) dla 80 pacjentów w ciągu10 godzin pracy lekarza. W przypadku przekroczenia tego limitu, system elektroniczny blokuje lekarzowi możliwość wystawienia recept kolejnym pacjentom.

 Szerszych informacji o limicie recept udzielić może:

1) Ministerstwo Zdrowia: tel. 222 500 146, mail: kancelaria@mz.gov.pl

2) Narodowy Fundusz Zdrowia: tel. 800 190 590, mail: tip@nfz.gov.pl

Na powyższe numery telefonów i adresy e-mail można kierować też uwagi co do funkcjonowania ww. limitu recept.


 

TELEPORADY

 Korzystasz z teleporady, gdy:

 1. Istnieje podejrzenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
 2. Potrzebujesz recepty na leki niezbędne do kontynuacji leczenia, a lekarz ma Twoją dokumentację medyczną.
 3. Potrzebujesz zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako kontynuację poprzedniego zlecenia, a lekarz ma Twoją dokumentację medyczną.
 4. Potrzebujesz zaświadczenia o stanie zdrowia.
 5. Twoje dziecko, które nie ma 6 lat, korzysta z porady kontrolnej, którą lekarz ustalił podczas bezpośredniej wizyty i która nie polega na fizycznym badaniu. 

Co uzyskasz przez teleporadę u swojego lekarza

 • zalecenia
 • e-zwolnienie
 • e-skierowanie
 • zlecenie na test na koronawirusa
 • e-receptę
 • sugestię bezpośredniej wizyty w przychodni lub kontaktu z pogotowiem ratunkowym (jeśli Twój stan zdrowia będzie tego wymagał).

Pacjenci zakładu przyjmowani są w formie porady telefonicznej w godzinach pracy przychodni. Lekarz telefonicznie kontaktuje się z pacjentem w wyznaczonych godzinach pracy. 

Gdy zarejestrowałeś się na teleporadę prosimy o:

 • dostępność pod wskazanym numerem telefonu w godzinach pracy lekarza, gdy pacjent nie jest dostępny w ustalonym terminie (lekarz podejmuje co najmniej 3 próby kontaktu z pacjentem, w odstępie nie krótszym niż 5 minut) wizyta jest anulowana.
 • wcześniejsze przemyślenie problemów zdrowotnych, które chcesz omówić,
 • zadbaj by w Twoim zasięgu były dostępne opakowania leków, które stosujesz, karty informacyjne dotychczasowego leczenia, wyniki pomiarów wykonywanych w domu, kartka i długopis. 

Teleporada jest udzielana w jednym z dwóch terminów:

 • nie później niż w pierwszym dniu roboczym po dniu zgłoszenia się pacjenta do placówki – za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, systemu łączności lub osobiście
 • w późniejszym terminie, jeśli ustalimy go w porozumieniu z pacjentem lub jego opiekunem ustawowym.

 Jak przebiega teleporada

 1. Przed udzieleniem teleporady potwierdzenie tożsamość pacjenta. Lekarz robi to na podstawie przekazanych przez pacjenta danych lub danych wskazanych w dokumentacji medycznej czy deklaracji wyboru, okazanych przy wideoporadzie (np. dowód osobisty) albo wskazanych w Internetowym Koncie Pacjenta.
 2. Przeprowadzenie wywiadu z pacjentem oraz analiza jego dokumentacji medycznej.
 3. Udzielenie świadczenia zdrowotnego, czyli ustalenie jednostki chorobowej, oraz zlecenie właściwego postępowania medycznego.
 4. Ocena, czy teleporada jest wystarczająca, by rozwiązać problem zdrowotny pacjenta.
 5. Poinformowanie pacjenta o konieczności stacjonarnej wizyty, jeżeli problem zdrowotny uniemożliwia udzielenie świadczenia zdrowotnego w formie teleporady.

WIZYTA OSOBISTA

Kiedy bezpośrednia wizyta

 1. Nie wyrażasz zgody na teleporadę – Ty lub Twój opiekun ustawowy.
 2. Cierpisz na przewlekłą chorobę i nastąpiło pogorszenie lub zmieniły się objawy.
 3. Istnieje podejrzenie choroby nowotworowej.
 4. Twoje dziecko nie ma jeszcze 6 lat.
 5. Masz pierwszą wizytę u lekarza, pielęgniarki lub położnej podstawowej opieki lekarskiej, których wskazałeś w deklaracji wyboru.

Prosimy bezwzględnie o przestrzeganie określonej godziny wizyty, nie tworzenie kolejek.


LABORATORIUM ANALITYCZNE

Skierowanie na badania wypisane przez naszego lekarz POZ jest automatycznie widoczne w systemie naszego laboratorium. Nie ma potrzeby odbierania papierowej formy skierowania.

Prosimy bezwzględnie o przestrzeganie zasad sanitarnych (założenie maseczki jednorazowej, dezynfekcję rąk, utrzymanie 2m odległości od innych pacjentów).


ZLECENIA NA LEKI/e-RECEPTA/IKP

Zlecenia na leki stale przyjmowane wraz z aktualnym numerem telefonu prosimy zostawiać w miejscu wyznaczonym przy wejściu do przychodni lub przesłać skan zlecenia na e-mail. W ciągu 3 dni roboczych recepty będą wygenerowane.

Udostępniamy informacje o e-recepcie w przychodni, telefonicznie, wiadomość sms.

Poprzez aktywowane INTERNETOWE KONTO PACJENTA www.pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta otrzymają Państwa wiadomość z kodem dostępu do e-recepty.

e-recepta to wygodne i bezpieczne rozwiązanie, dzięki któremu możesz sprawnie i szybko wykupić przepisane przez lekarza leki, a także śledzić szczegóły oraz dawkowanie logując się do swojego Internetowego Konta Pacjenta.

pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta/erecepta


SZCZEPIENIA PROFILAKTYCZNE

Wykonujemy  szczepienia profilaktyczne. Personel punktu szczepień kontaktuje się z pacjentem w celu ustalenia daty i godziny szczepienia wynikającego z kalendarza szczepień.

Jeśli Państwo lub Państwa dziecko nie może zgłosić się na zaplanowane szczepienie prosimy o informacje telefoniczną do punktu szczepień, wtedy ustalimy nowy termin.

Prosimy bezwzględnie o przestrzeganie określonej godziny wizyty,  wejście do przychodni WEJŚCIEM PUNKT SZCZEPIEŃ (od strony apteki) oraz przestrzeganie zasad sanitarnych (założenie maseczki jednorazowej, dezynfekcję rąk, utrzymanie 2m odległości od innych pacjentów). 


e-SKIEROWANIE/IKP

e-skierowanie, wystawia lekarz w systemie informatycznym. System nadaje skierowaniu czterocyfrowy kod.
Otrzymasz ten kod na swój telefon komórkowy lub na adres poczty elektronicznej (e-mail) jeśli aktywowałeś Internetowe Konto Pacjenta.
Rejestrując się do poradni specjalistycznej lub na badanie, podaj czterocyfrowy kod e-skierowania oraz swój Pesel.

e-skierowanie nie jest wystawiane na:

 • leczenie w uzdrowisku lub sanatorium
 • programy lekowe
 • rehabilitację
 • do szpitala psychiatrycznego
 • do pracowni RTG
 • do poradni logopedycznej

W tych przypadkach dostaniesz skierowanie w postaci papierowej.

Skierowanie może być wystawione w formie papierowej, jeśli lekarz lub inna uprawniona osoba (położna, pielęgniarka, farmaceuta, felczer):

 • nie ma dostępu do systemu e-zdrowie (P1) np. w przypadku awarii tego systemu, systemu gabinet.gov.pl w placówce lub braku dostępu do Internetu np. podczas wizyty domowej
 • wystawia skierowanie osobie o nieustalonej tożsamości
 • jest z innego państwa członkowskiego UE i tylko tymczasowo i okazjonalnie udziela świadczeń zdrowotnych w Polsce.

e-skierowanie nie jest też wystawiane w ramach zlecenia wewnętrznego np. do laboratorium.

Nadal nie potrzebujesz skierowania w żadnej formie do:

 • psychiatry
 • ginekologa i położnika
 • onkologa
 • wenerologa
 • dentysty

pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta/eskierowanie


e-ZLECENIE NA WYROBY MEDYCZNE

Wystawianie i weryfikacja zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne odbywa się podczas wizyty lekarskiej (również teleporady). Lekarze mają możliwość potwierdzenia zlecenia od razu, dzięki czemu nie musisz iść w tym celu do oddziału wojewódzkiego.

Otrzymujesz tylko numer zlecenia, który wraz z numerem PESEL umożliwia zakup potrzebnego wyrobu medycznego w sklepie medycznym lub w aptece, które mają umowę z NFZ.

Zlecenie na wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie może być wypisane na okres nie dłuższy niż:

 • 12 kolejnych miesięcy, jeśli zlecenie jest wystawione i zweryfikowane w trakcie wypisania
 • 6 kolejnych miesięcy, gdy zlecenie jest wypisane poza systemem informatycznym (na starym druku) i potwierdzone do refundacji przez pracownika NFZ